Eetstoornis…

 

Je beste vriend of je grootste vijand?

Een eetstoornis is een vorm van een verslaving en heeft altijd een onderliggende oorzaak. Een oorzaak kan een overweldigende situatie (trauma) zijn die te pijnlijk is om te voelen. Een eetstoornis is op dat moment je redding om de situatie te kunnen verdragen. De focus wordt door de eetstoornis verlegt naar controle zoeken in eten en gewicht. Het symptoom is het gedrag wat zichtbaar is, niet of nauwelijks eten/drinken, extreme bewegingsdrang, met alle gevolgen vandien. De onderliggende primaire emotie is niet zichtbaar, maar wordt gecamoufleerd door secundaire emoties van de eetstoornis.

 

foto: C.Sens

Een eetstoornis geeft je een 'veilig’ gevoel van controle en houd je weg bij pijnlijk emoties. Op die manier lijkt de eetstoornis een ‘vriend’. Toch is een eetstoornis niet zo vriendelijk. Het is een dominante criticus, voorwie het nooit goed genoeg is. Je ervaart voortdurend een tweestrijd en je wil ergens wel tegen je eetstoornis vechten maar je kan niet. Je verwaarloost jezelf en op die manier lijkt een eetstoornis je vijand. Je sociale wereldje wordt als gevolg van je eetstoornis steeds kleiner. Je raakt in een isolement. Sociale aangelegenheden worden ingewikkeld doordat er eten bij komt kijken. Je verstopt jezelf in wijde kleding of kleed juist zo schaars mogelijk om het koud te hebben. Vaak zie ik dat mensen erg hard en streng worden voor zichzelf. Een eetstoornis is op die manier ook een informatiebron van hoe jij met jezelf omgaat. Daarom is het belangrijk om de boodschap van je eetstoornis te ontdekken. Dan kom je erachter dat je eetstoornis geen vriend of vijand is, maar een informatiebron zoals Carmen Netten zo mooi zegt. Als je serieus luistert, leidt de stoornis je richting het echte probleem en de oplossing. Daar richt ik mijn hulp op. Je mag leren lief te zijn voor jezelf. Cliënten ervaren persoonlijke begeleiding bij mij als erg helpend, het gevoel echt gezien, gehoord en begepen te worden maakt het veiliger om naar de kern te gaan. Op deze manier kan de oorzaak en het mechanisme van de eetstoornis ontmaskerd worden en komt de weg naar herstel vrij.

Wist je dat de oorzaak en dus de oplossing vaak in het geboorteverhaal zit? Hechtingsproblemen, diepe gevoelens van eenzaamheid, het gevoel hebben er niet te mogen zijn, niet vertouwd voelen in het lijf of een verstoorde relatie met eten komen vaak voor. Ik werk vanuit de geboortepsychologie. Op de website vind je informatie over GIK (Geboorte In Kaart) en je mag mij uiteraard benaderen voor een informatief gesprek.

Ik weet hoe hoog de drempel kan zijn om hulp in te schakelen als je een eetstoornis hebt. Daarom bied ik een vrijblijvend kenningsmakingsgesprek aan. Via contact ben ik te bereiken.

Neem contact op